Running Teks

NEWSTICKER : *** ***

Jumat, 02 Oktober 2015

CEKLIST DATA BSM JUL-DES 2015

Berikut kami sampaikan ceklist penyetoran data bsm jul-des 2015 sebagaimana dalam lampiran.
Mohon kepada pengelola BSM untuk segera mencukupi kekurangan data dimaksud.
Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.